info@alp.av.tr
Varyap Meridian Plaza C Blok Kat: 36 D: 249 - Batı Ataşehir

Sosyal Medya:

BORÇLAR HUKUKU
"Hukuk kurallarına bağlılık."

ALP Hukuk Bürosu

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku, Özel Hukuk alanına tabii, eşitlerin karşılıklı ilişkisinden kaynaklanan borçlanmalar sonucunda ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır.  Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve diğer uyuşmazlık durumlarında borçlu ve alacaklı arasında doğan anlaşmazlıkların çözüme ulaştırılması Alp Hukuk Bürosu danışmanlarınca ifa edilen görevlerdendir.

Etik ilkeler ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında alacaklı ve borçlu arasında ilişkileri düzenleyen Borçlar Hukuku, hukuk büromuzun uzmanlaştığı alanlar arasındadır.

https://www.alp.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/Alp-white-logo.png
Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian Plaza C Blok Kat: 36 D: 249 Batı Ataşehir / İstanbul
+90 216 629 35 32
info@alp.av.tr

Sosyal Medya:

DANIŞMANLIK HATTI

ALP Hukuk Bürosu İletişim. Aramalar, kalite ve eğitim amacıyla kaydedilebilir.

Telif Hakkı © Alp Hukuk Bürosu